Minggu, 16 Januari 2011

FOTO-FOTO KELUARGA (ANAK) PAKOEBOEWONO IX

Read more »

KARYA-KARYA SINUWUN PAKOEBOEWONO IX

Serat-Cemporet

Dandang gulo 
1.     Songsoggora ( payung agung ) sebagai lambang keselamatan, bagaikan winidyan ( dikaruniai pengetahuan ) yang sesuai benar dengan apa yang diidam-idamkan, namun tetap ringa-ringa ( ragu-ragu ) sewaktu menggubah, karena tidak darbe ( memiliki ) kemampuan yang tinggi, sehingga terlebih dahulu harus angruruhi ( mencari ) kerisauan batin, dan jaga ( menjaga ) angkara murka, seraya mohon luwaring ( semoga terbebas dari ) kesedihan, agar jangan kongsi ( sampai ) bingung dalam menyusun jalannya cerita ini, dan demikianlah cerita ini ginupita ( digubah )
2.     Sesungguhnya buku cerita ini disusun atas kehendak Sri Baginda IX, yang bertahta di kerajaan besar Surakarta. Sri Baginda termasyhur di dunia karena kesaktiannya dan sebagai perujudan utama akan sifat-sifat utama, suci, berhati sabar, sentosa, pemurah serta tulus cintanya kepada rakyat, sehingga besar maupun kecil mereka semua mendoakan kesejahteraan kerajaan Sri Baginda.
3.    Sebagai awal dari cerita ini akan diungkapkan sebuah kiasan yang indah yang dapat dijadikan teladan dalam melakukan segala hal, asal saja dicari yang rahayu untuk memperingatkan kekhilafan budi, agar segala sesuatu dapat berlangsung dengan mudah, Yang diungkapkan sebagai suri teladan adalah cerita lama, bagian akhir dari Pustaka Rajaweda yakni tentang negara Purwacarita.
4.     Negeri itu sangat sejahtera berkat wibawa raja, yang bergelar Sri Mahapunggung, yang kukuh berpegang pada darma dan peraturan serta ahli di bidang ilmu pengetahuan. Semula raja Suwelacala yang menjadi awal cerita, mempunyai enam orang anak laki-laki yang berimbang kesaktiaannya.
5.     Yang sulung bernama Raden Jaka Panuhun, ia tertarik pada bidang pertanian. Oleh karena itu ia naik tahta dan memerintah segenap masyarakat tani di daerah Pagelen dan sekitanrnya, disanalah ia membangun sebuah kota sebagai pusat pemerintahan daerah Pagelen dan Kutaarja serta bergelar Sri Manuhun.
6.     Anak yang kedua bernama Raden Jaka Sandanggarba, tertarik pada dunia perdagangan. Oleh karena itu layaklah kalau ia sangat tekun berusaha mengumpulkan modal, sehingga akhirnya menjadi raja saudagar, berpusat di Jepara dan bergelar Sri Sadana.
7.      Anak yang ketiga bernama Raden Jaka Karungkala, kegemarannya menjelajahi hutan belantara berburu kijang, rusa, banteng, lembu dan memikat burung. Waktu tua menjadi raja di Kirata memimpin para pemburu, para penangkap binatang, para pemelihara ternak dan semua pedagang daging.
8.     Dulu kotanya di Prambanan dan bergelar Sri Kala, juga terkenal dengan sebutan Kirataraja. Adiknya yakni Jaka Tunggumetung, kegemarannya mengarungi lautan mencari ikan atau menyadap enau di waktu siang, seraya membuat garam di waktu malam.
9.      Oleh karena itulah dahulu ia merajai segenap nelayan, mengumpulkan dan memimpin para penyadap serta menguasai para pembuat garam. Dulu pusatnya di Pagebangan dan bergelar Sri Malaras, anak yang sumendi, yakni kakak si bungsu yang bernama Raden Jaka Petungtantara, karena gemar beroleh puji dan samadi serta mempelajari ilmu kependetaan dan kepujanggaan istana.
10.  Jadilah ia raja para maharesi, segenap pendeta dan ajar, itulah yang ia kuasai, seraya menghimpun para penghulu serta brahmana dan mengatur kehidupan beragam di Medangkawit. Oleh karena itu ia bergelar Raja Resi Sri Madewa. Pertapaannya berpusat di Pamagetan, yang terletak di lereng Gunung Lawu, dibangun sebagai sebuah kerajaan yang sejahtera.
11.  Adapun yang muda, lahir dari permaisuri bernama Jaka Kanduyu, kegemarannya berorganisasi, menghimpun dan mempersatukan rakyat kecil, sehingga setiap kali ada permusyawaratan selalu seia sekata dengan segenap sanak keluarga. Ia memang mahir membangkitkan semangat dan memikat hati, sehingga mempeperoleh kewibawaan.
12.  Ketika ia berkelana memperluasa daerah kekuasaan dengan membawa pasukan, terjadilah peperangan dan ia menang perang mengalahkan Sri Daneswara beserta patihnya yang muksa bersama-sama. Setelah keduanya kalah, tak ada yang tampil lagi seluruh punggawa dari kerajaan itu sepakat untuk menyerah. Tak lama kemudian Raden Jaka Kanduyu menjadi raja di Purwacarita.
13.  Berkat pahala Hyang Hutipati, ia dianugerahi kebijaksanaan yang sempurna. Kemudian berganti nama menjadi Sri Mahapunggung, meneruskan gelar raja yang dikalahkannya dalam peperangan, sekaligus untuk merahasiakan kesaktiannya. Upacara penobatannya dihadiri oleh para brahmana, resi, dan raja-raja dari mancanegara.
14.  Peristiwa itu terjadi pada masa Srawana, tahun Sadamuka yakni tahun Surya : 1031 atau menurut hitungan tahun Candra : 1061, yakni kurang lebih satu tahun setelah mengangkat saudara-saudaranya memerintah di kerajaan masing-masing, lengkap dengan daerah kekuasaannya.
15.  Demikianlah telah berlangsung beberapa waktu lamanya tanpa ada sesuatu halangan, kini tersebutlah di Pegelen Sri Baginda Sri Manuhun, yang sedang merasa masygul. Sebab musabab kesedihannya ialah, berputra dua orang, dua-duanya cacat. Seorang cebol dan yang seorang wujil, yang cebol diberi nama Raden Jaka Pratana.
16.  Yang wujil diberi nama Raden Jaka Sangara, hal ini membuat ayahnya sangat malu, sehingga siang dan malam ia tiada hentinya bersembahyang, mohon petunjuk dewa yang didambakan ialah semoga dianugerahi anak laki-laki yang tampan, serba bisa mengatasi segala sesuatu agar supaya tidak mencemaskan.
17.  Kini terdengarlah petunjuk dalam samadinya “ Hai Sri Baginda, mintalah pertolongan kepada seorang buyut yang bertempat tinggal di Sendangkulon, engkau pasti akan memperoleh sarana sehingga bisa mendapat anak laki-laki yang tampan dan pantas, segeralah engkau ikhtiar dan jangan membawa pengiring.
18.  Sri Baginda keluar dari tempat samadinya, pergi tanpa pengiring dengan cara menyamar. Syahdan bergantilah yang diceritakan, Kyai Buyut yang bertempat tinggal di Sendangkulon bernama Buyut Samalangu, putra Buyut Salinga cucu seorang biku sakti yang bernama Resi Samahita.
19.  Buyut Samalangu itu beristri jin, mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Yang tua perempuan bernama Rara Srini, adiknya bernama Jaka Sarana, tampan. Karena pengaruh tapa, kedua anaknya tidak serupa dengan anak kelahiran desa akan tetapi seperti putra raja.
20.  Keduanya selalu menjadi hiasan berita di desa-desa dan dukuh-dukuh sekitar Sendangkulon, Orang membayangkan perasaannya betapa bahagianya andaikata terbalas cintanya. Akan tetapi tidak terpenuhi karena takut kepada Ki Buyut, yang bertabiat lemah lembut serta selalu berprihatin dalam sembahnya untuk menjaga keselamatan keluarga.
21.  Tersebutlah Ki Buyut yang tengah memohon sepenuh hati, bertafakur dalam sanggarnya. Hatinya terpusat kepada anak, semoga mendapat anugerah kemurahan dewata, terpilih oleh raja. Permohonannya terkabul bersamaan dengan turunnya wahyu diwaktu tengah malam.
22.  Turunlah istrinya, jin yang bernama Diah Ratna Sriwulan, ia datang dengan tiba-tiba dan Ki Buyut segera bersiap di tempat yang sepi. Setelah ditanya maksud kedatangannya, istrinya lalu memberi petunjuk dengan jelas, suaminya diminta supaya membenahi rumah karena akan ada tamu.
23.  Bukan tamu sembarang tamu dari golongan rakyat biasa, namun seorang raja yang menguasai sebuah kerajaan yang berpusat di Pagelen bergelar Sri Manuhun. Kedatangannya karena menaati petunjuk. Ia sedang masygul karena kedua anaknya menderita cacat. Ia memperoleh petunjuk supaya menemuimu hendak minta isyarat.
24.  Kelak pasti mempunyai putra yang tampan, petunjuk itu bener-bener dilaksanakan, ia datang seorang dari tanpa pengiring. Karena memang sudah kehendak dewata, dan sudah takdir Rara Srini menjadi perantara, ia dipersitri oleh raja, untuk menurunkan keturunan yang mulia, sekaligus menarik saudara sekandung ikut merasakan kebahagiaan.
25.  Mendengar hal itu Kyai Buyut gembira di hati, lalu ia bertanya “ Wahai adinda, bagimana caranya agar hal itu bisa terlaksana secara meyakinkan sesuai dengan kehendaknya, terbuka secara serasi “ Ratna Sriwulan menjawab “ jangan kuarti ! sayalah yang akan mengatur dengan menggunakan siasat.
26.  Atau sarana sebagai tabir, anda menggunakan cara terbuka pasti nanti ada tanda-tandanya yang bercirikan tulisan. Jelaskan apa adanya, jika sudah ada buktinya, disitulah saatnya menerka-nerka isyarat, yang cocok dengan petunjuk yang harus ditafsirkan, lalu tinggallah puji dan doa.
27.  Sesudah selesai memberi penjelasan, sang dewi lalu pamit kepada suami, dalam sekejap mata ia telah lenyap, gain tertutup suasana. Tersebutlah Kyai Buyut, ketika hari menjelang pagi ia memberi tahu anaknya supaya memperpatut tata rumah, yang disuruh mengiakan keduanya mulai bersiap-siap.
28.  Patanennya dibersihkan semua diberi bunga yang harum, lantainya dihampiri tikar berderet-deret, minuman diatur diatas para-para dengan sesajian lengkap dan penuh, tak ada yang mengecewakan. Ki Buyut diberi tahu oleh anaknya, bahwa segala persiapan di dalam rumah sudah selesai, ia merasa gembira lalu gembira.
29.  Untuk menyongsong kedatangan raja, tak lama kemudian bertemu di pagar rumah, kedua-duanya merasa gembira. Ki Buyut Samalangu gopoh-gopoh mempersilakan dan raja, setibanya di dukuh menanggapi dengan seneng, lalu masuk ke rumah. Sri Baginda dipersilakan duduk di petanen yang sudah diatur, dengan senang hati ia duduk tanpa ragu-ragu.
30.  Kyai Buyut duduk menunduk di hadapannya bersama kedua orang anaknya, beberapa saat kemudian Ki Buyut mengucapkan sambutan selamat datang “ Atas kedatangan Sri Baginda, hamba merasa sangat beruntung bagaikan kedatangan dewata, yang menganugerahi kemuliaan tanpa bandingan melingkupi segala-galanya.
31.  Sampai pohon-pohon dan daun-daun semuanya senyap, semuanya bertambah indah dan semakin subur karena terlindung oleh kewibawaan manikam kerajaan yang luhur, hamba bagaikan mimpi, apakah gerangan yang paduka kehendaki sehingga datang menyamar seorang diri tanpa pengiring, pagi-pagi bener tersesat dan berkenan mengunjungi pondok hamba.
32.  Tiada lain hamba mohon aksama, siap menerima kemurkaan paduka, jika sekiranya kurang tata krama. Karena hamba hanyalah pacal dukun, yang tak mungkin tahu akan sopan santun. “ Sri Baginda menjawab “ Sudahlah, jangan berkata demikian. Memang sengaja saya sampai di sini, sebabnya ialah karena taat kepada petunjuk, Sri Baginda lalu menjelaskan duduk persoalannya.
33.  Sejak awal hingga akhirnya bertemu, kemudian ujarnya meminta “ Sesungguhnya aku mengharapkan pertolonganmu, terserah bagimana petunjukmu, aku menurut “ Mendengar penuturan Sri Baginda, Kyai Buyut bener-bener takjub, lalu berdatang sembah, “ Duhai junjungan hamba, sungguh tak terbayangkan keajaiban kehendak dewa itu, namun apa kemampuan hamba.
34.  Orang desa lagi hanya petani jelata, paling-paling hanya mengolah tanaman menanam biji-bijian seadanya, seperti jepen, jali, jawawut, bijen, cantel, jatil, kedali sebagai mata pencarian untuk selama-lamanya. Mustahil untuk menduga-duga masalah kesaktian yang benar-benar tidak mungkin melaksanakannya, oleh karena itu hamba berserah diri.
35.  Ke bawah kaki paduka, menghaturkan hidup dan mati hanya karena merasa bertanggung jawab, namun hati ini ternyata buntu. Mengapa dunia jadi terbalik, junjungan minta sarana kepada rakyatnya, tentu tidak akan terjadi, lautan mengalir ke kubangan air, demikianlah jika diumpamakan dengan air.
36.  Tidak sesuatu dengan kodrat dunia, dan keajaiban itu seribu langka. Sungguh hamba tidak dapat memikirkan kehendak Sri Baginda yang demikian, yang terjadi sejak jaman dahulu kala bagi seorang raja, jika ada rakyatnya yang kekurangan sandang pangan maupun kegelapan budi, rajalah yang mengatasinya.
37.  Raja Pagelen berkata lembut, “Hai, paman. Meskipun demikian, namun aku ini menaati petunjuk dewata, yang tidak akan ingkar meski kita mengingkarinya. Dewata selalu mengetahui segala gerak-gerik umatnya. Aku tetap mendesak dan berusaha sampai berhasil. Meskipun hanya sekedar kata-kata tanpa dasar yang aku peroleh, biarlah. Akan kuterima juga.
38.  Asalkan engkau yang menjadi lantaran memberi sarana, saya akan merasa puas. “Ki Buyut berdatang sembah dengan suara lemut, “Wahai, Sri Baginda. Jika demikian kehendak paduka, hamba tidak akan ingkar lagi, karena terdesak oleh kebutuhan dan karena ingin mengamini, hamba hendak menunjukkan jalan menurut cara orang orang kecil berdasarkan ilmu orang dusun.
39.  Mudah-mudahan dapat memenuhi harapan, sesuai dengan petunjuk, yang gamblang dan terang. “Sri Baginda berkata lagi, “Nah paman! Jangan ragu-ragu. Laksanakanlah segera ilmumu seadanya. “Ki Buyut segera mempersiapkan tujuh lembar daun tal kuning ditaruh di dalam kotak kecil tertutup.
40.  Sesudah diletakkan di hadapan Sri Baginda, sekarang silahkan paduka mengambil sastra wedar tanpa aksara. Pilihlah satu yang paduka kehendaki. “Sri Baginda heran sekali melihatnya karena caranya yang sangat ajaib dalam melakukan usaha mendapatkan petunjuk.
41.  Beberapa saat kemudian Sri Baginda mengambil sastra wedar. Ketika diteliti tampak ada tulisannya, kemudian dibaca, dan berbunyi: “Hai, Sri Baginda! Sudilah engkau mengambil srini sebagai sarana, yang akan merupakan pagar kesalamatan. “Sri Baginda terdiam. Ia belum dapat menagkap sasmita atau petunjuk yang tertulis itu. Relug kalbunya masih ruwet.
42.  Akhirnya Sri Baginda berkata, “paman Buyit. Coba jelaskan makna kalimat ini. Apa gerangan maksudnya. Aku belum dapat menagkap artinya. “Kyai Buyut tersenyum berdatang sembah, “Hamba mohon maaf. Seyogyanya paduka mengambil lagi. Siapa tahu, petunjuk tulisannya berlainan. “Sri Baginda tidak menolak.
43.  Kemudian mengambil lagi selembar daun tal, lalu selembar lagi, hingga tiga kali. Semua tiada bedanya. Aksara dan kalimatnya sama, seperti yang sudah-sudah. Hati Sri Manuhun masih tetap bingung, akan tetapi kebingungannya tidak diperlihatkan. Sambil memikirkan pemecahannya, barang kali menemukan jawaban, Sri Baginda berpura-pura.
44.  Mendekati Ki Buyut, lalu berkata lembut, “Paman, saya tertarik kepada kedua anak yang menghadap itu. Tingkah lakunya terampil. Yang laki-laki maupun yang perempuan serba luwes dan sangat pantas rupanya. Menilik ujudnya, mungkin kakak adik. Apakah itu anak-anakmu ?”
45.  Kyai Buyut menjawab dengan sebenarnya demikian “ Duhai Sri Baginda, benar ia anak hamba kelahiran Sendangkulon sudah lama berpisah dengan ibunya sehingga selalu menjadi buah hati. Karena hanya merekalah milik hamba, rasa-rasanya keduanya tidak dapat berpisah dengan ayahnya, oleh karena itu siang dan malam keduanya tetap berada diasrama.
46.  Sri Baginda tersenyum seray berkata lembut “ Sudah sepantasnya orang mempunyai anak, tentu begitu itu anggapannya, menurut kata peribahasa, umpama kereweng kencana. Dasar kedua anakmu itu memang baik-baik, sudah sepantasnya bagaikan nyawa, sepintas lalu seperti kembar, mana yang lebih tua dan siapa namanya..
47.  Ki Buyut menjawab “ Yang tua namanya Srini, sedangkan yang muda bernama Sarana “ Sri Baginda berkat menanggapi, kalau begitu yang tua pantas memelihara isi istana, sedangkan yang muda memelihara kerajaan “ Mendengar ucapan Sri Baginda, Ki Buyut menyembah, beberapa hari kemudian Sri Baginda pulang, diiringikan oleh Ki Buyut sekeluarga.
48.  Setibanya di istana Sri Baginda memanggil pimpinan para menteri, yang merupakan orang kepercayaan dalam pemerintahan yakni Arya Pratala dan Arya Banawa, keduanya adalah ipar Sri Baginda, diceritakan Arya Pratala itu, adiknya yang bernama Ken Pratiwi menjadi selir Sri Baginda.
49.  Dialah yang mempunyai anak laki-laki cebol, yang diberi nama Raden Jaka Pratana, sedangkan Arya Banawa kakak perempuan yang bernama Rara Jahnawi, yang menjadi sesepuh para selir Sri Baginda, berputra laki-laki wujil, yang diberi nama Raden Jaka Sangara yang sudah diceritakan diatas.
50.  Pimpinan para menteri itu telah datang menghadap Sri Baginda, mereka diberi tahu tentang segala peristiwa yang telah terjadi. Semua merasa heran, sekarang atas kehendak Sri Baginda, Rara Srini diangkat menjadi permaisuri raja, sedangkan kedua selir menjadi istri yang diberi kekeuasaan untuk mengatur segala pekerjaan di dalam istana.
51.  Kyai Buyut diberi kedudukan sebagai sesepuh dan sebagai pendeta istana, yang diberi kekuasaan untuk memberikan pengajaran ke arah budi pekerti yang baik. Sarana diangkat jadi perdana menteri yang memegang kendali pemerintahan. Kedua Arya dimasyhurkan sebagai yang memegang kekuasaan untuk mengatur segala macam pekerjaan serta pemegang hukum kerajaan.
52.  Adik dari Ki Buyut yang bernama Umbul Samawana telah lama tiada dan meninggalkan anak laki-laki bernama Jaka Gede, sekarang ditugasi menggantikan pakuwannya bergelar Buyut Agung berkedudukan di Sendangkulon, diangkat oleh Sri Baginda, dengan demikian sejahteralah dukuh Sendangkulon karena penguasanya mahir membina kewibawaan.
53.  Rara Srini tidak lama kemudian hamil, setelah cukup waktunya lahirlah anak laki-laki, tampan dan mungil sehingga bener-bener seperti Sanghyang Asmara, menggembirakan hati Sri Baginda, putranya disambut dan dilihat keadaannya bener-bener pantas dan tampan, diberi namak Raden Jaka Pramana.
54.  Rajaputra mendapat berkat dewata sehingga cepat menjadi besar, diberi emban bernama Ni Wilasita, waktu berjalan terus, putra Baginda hampir menjelang akil balig. Semakin jelaslah rupanya akan menguasai initi insan yang terpuji, serba suci serta mahir akan kaidah-kaidah hubungan yang tersamar, sehingga pantas menjadi seorang raja.

Situs ini sudah dipersiapkan oleh penulis sejak tahun 2004, hanya baru diterbitkan pada tahun 2011 ini.
Selain itu pembaca dapat melihat dan membaca pada
RM.Koesen dan juga pada

Situs ini sudah dipersiapkan oleh penulis sejak tahun 2004, hanya baru diterbitkan pada tahun 2011 ini.

Untuk pendataan kembali anak keturunan Sinuwun Pakoeboewono IX dapat menghubungi alamat e-mail: , selain itu pembaca dapat pula memba di www.siskspakoeboewonoix.co.cc.
atau di alamat Sekretariat Trahdalem Sinuwun Pakoeboewono IX
Untuk pendataan kembali anak keturunan Sinuwun Pakoeboewono  dapat menghubungi alamat e-mail: rm.soegiyo@yahoo.com. Dan dapat pula menghubungi di 085867915771.
atau di alamat Sekretariat Sentonodalem Sinuwun Pakoeboewono;
 www.pakoeboewono.blogspot.com
(apabila anda mengiklankan di blog atau web kami mohon hubungi  di alamat e-mail kami  atau nomer handphone kami),ukuran iklan berapapun dan posisi penempatan dari iklan kami menyediakanDiberitahukan kepada semua pembaca dan semua sentanadalem Pakoe Boewono apabila ingin berkorespondensi dengan kami lewat email silakan menghubungi kami di :
prince.ariyo777@gmail.com, panji220478@yahoo.co.id dan pangeransoerakarta@yahoo.com,
Mohon dikirim kesemua alamat e-mail diatas.

Hormat kami,

RM.Soegiyo (Vertaald in Nederlandse taal)

Fiber-Cemporet


Gulo aalscholver

1. Songsoggora (paraplu sublieme) als een symbool van de verlossing, zoals winidyan

(begiftigd met kennis) die passen rechts met wat hij begeerde, maar toch Ringa-Ringa

(twijfelachtig) bij het componeren, omdat er geen Darbe (hebben) een hoge capaciteit, zodat

de eerste eerst worden angruruhi (zoek) heeft betrekking op de geest, en te houden (guard)

onbeschaamdheid, als hij dan luwaring (hopelijk gratis) verdriet, niet om joint venture

(omhoog) verward in de loop van de voorbereiding van dit verhaal, en dus dit verhaal

ginupita (samengesteld)

2. Echt een verhaal boek is georganiseerd door de wil van Zijne Majesteit IX, die regeerde

in het koninkrijk van Surakarta. Zijne Majesteit wereldberoemd om zijn spirituele kracht en

als de belangrijkste perujudan belangrijkste attributen, heilig, wees geduldig, rustig,

royaal en oprechte liefde voor mensen, groot of klein, zodat ze allen bidden voor het

welzijn van het koninkrijk van Zijne Majesteit.

3. Als het begin van dit verhaal zal worden onthuld een mooie metafoor die gebruikt kan

worden als een voorbeeld van het doen van alles, zo lang gezocht om te waarschuwen voor een

vergissing, dat Rahayu geest, voor alles kan gemakkelijk plaatsvinden, Yang uitgedrukt als

een rolmodel is het oude verhaal, het laatste deel van Rajaweda Reader, die is over de staat

Purwacarita.

4. Het land was zeer welvarend dankzij het prestige van de koning, die in het bezit Sri

Mahapunggung, een sterke greep op Darma-en regelgeving alsmede deskundigen op het gebied van

de wetenschap. Oorspronkelijk Suwelacala koning die werd het begin van het verhaal, had zes

jongens die een evenwichtige kesaktiaannya.

5. De eerstgeborene de naam Raden Jaka Panuhun, was hij geïnteresseerd in de landbouw.

Daarom is hij besteeg de troon en regeerde de gehele boerderij gemeenschap in het gebied

Pagelen en sekitanrnya, dat is waar hij een stad gebouwd als een centrum voor lokaal bestuur

en Kutaarja Pagelen en Sri Manuhun titel.

6. Het tweede kind genaamd Raden Jaka Sandanggarba, geïnteresseerd in de wereldhandel.

Daarom is het de moeite waard volhardend als hij was probeerde kapitaal aan te trekken,

zodat uiteindelijk de koning van kooplieden, gevestigd in Jepara en de titel van Sri Sadana

werd.

7. Het derde kind genaamd Raden Jaka Karungkala, zijn voorliefde voor natuur herten jagen,

herten, bizons, vee te verkennen en vogels aantrekken. Wanneer ouders geworden koning in

Kirata leiden de jagers, het vangen van dieren, de veehouders en al het vlees handelaars.

8. Als eerste stad in Prambanan en graden Sri Kala, ook bekend als Kirataraja. Zijn jongere

broer Jake Tunggumetung, namelijk zijn liefde voor het zeilen op de zeeën op zoek naar vis

of het tikken op de palm van de dag, terwijl het zout in de nacht.

9. Vandaar dat hij regeerde de gehele voormalige visser, verzamelen en te luistervinken en

controle van zout-makers te leiden. Eerste centrum in Sri Malaras Pagebangan en de mate,

kinderen die sumendi, dat wil zeggen, de jongste broer genaamd Raden Jaka Petungtantara,

omdat zij graag krijgen lof en bezinning en studie van de geestelijkheid en kepujanggaan

paleis.

10. Of het nu de koning van de wijzen, de herders en onderwijzen, dat is wat hij beheerst,

als hij de montage van de prinsen en de brahmanen en organiseren een verscheidenheid van het

leven in Medangkawit. Daarom houdt hij de koning van Sri Madewa Resi. Hermitage is gevestigd

in Pamagetan, gelegen op de hellingen van de berg Lawu, gebouwd als een welvarend

koninkrijk.

11. Als een jonge man, geboren uit de keizerin genaamd Jake Kanduyu, zijn voorliefde voor

het organiseren, verzamelen en verenigen de mensen van de kleine, dus dat elke keer er

altijd unanieme instemming met al mijn familieleden. Hij was bedreven in het inspirerende en

boeiende, dus mempeperoleh autoriteit.

12. Toen hij memperluasa regionale macht reisde door aanpassing van de troepen, er was

oorlog en hij won de oorlog in Sri Daneswara nederlaag samen met zijn patih dat muksa samen.

Nadat ze verliezen, niemand verschijnt weer de hele hoveling van het koninkrijk ingestemd

met overgave. Binnenkort Jake Raden Kanduyu werd koning in Purwacarita.

13. Dankzij Hyang Hutipati belonen, kreeg hij een perfecte wijsheid. Later omgedoopt tot Sri

Mahapunggung, zendt de titel van koning, die versloeg in de strijd, evenals om zijn mirakel

te verbergen. Kroning plechtigheid werd bijgewoond door de brahmanen, ontvangstbewijzen, en

de koningen van andere landen.

14. Het gebeurde tijdens Srawana, namelijk in Surya Sadamuka jaar: 1031 of volgens een

telling van Candy: 1061, dat wil zeggen ongeveer een jaar na opheffing van zijn broers

regeerde in hun koninkrijken, compleet met zijn territorium.

15. Dat is al enige tijd zonder enige belemmering iets, nu in Pegelen tersebutlah Manuhun

Sri Sri Baginda, die was verdrietig. Oorzaken verdriet is, berputra twee mensen, zowel met

een handicap. Een midget en een een wujil, een dwerg genaamd Raden Jaka Pratana.

16. Wat wujil genaamd Raden Jaka Sangara, dit maakt hem zeer in verlegenheid gebracht, dus

dag en nacht bad hij constant, dan aanwijzing van de goden, die werd bekroond met de

begeerde is hopelijk de jongens zijn knappe, veelzijdige alles overwinnen om geen zorgen te

maken.

17. Nu was er een aanwijzing in samadinya "O Koning, om hulp te vragen om een

overgrootvader die woont in Sendangkulon, die u zeker zal krijgen faciliteiten, zodat ze

kunnen krijgen van de jongens zijn knappe en passend is, je meteen proberen en doen niet mee

begeleiding.

18. Zijne Majesteit niet op zijn plaats samadinya, gaan zonder begeleiding op een manier

undercover. Syahdan bergantilah beschreven, Kyai Buyut woonachtig in Sendangkulon genaamd

Buyut Samalangu, zoon Buyut Salinga kleinzoon van een krachtige monnik genaamd Resi

Samahita.

19. Samalangu overgrootvader was getrouwd Genie, met jongens en meisjes. De oudere vrouw

genaamd Rara Srini, zijn broer genaamd Jake Middelen, knap. Vanwege de invloed van de

ascese, zijn twee zonen zijn niet vergelijkbaar met de geboorte van het kind als de zoon van

het dorp, maar de koning.

20. Beide zijn altijd een garnituur nieuws in de dorpen en gehucht, een gehucht ongeveer

Sendangkulon, Mensen voorstellen hoe blij hij zich voelde als niet teruggekeerd zijn liefde.

Maar niet wordt gehaald omwille van angst voor Ki Buyut, een zachte gehumeurd en altijd

berprihatin in en zei tegen de veiligheid van het gezin te onderhouden.

21. Tersebutlah Ki Buyut wordt van harte smeken, lang Vigil in sanggarnya. Zijn hart is

gericht op kinderen, kan de genade van de goddelijke barmhartigheid, gekozen door de koning

ontvangen. Verzoekschrift verleend in samenhang met de openbaring in een tijd waarin het

midden van de nacht.

22. Kom naar beneden zijn vrouw, genaamd Genie Diah Ratna Sriwulan, het komt met een

plotselinge en Ki Buyut maak je klaar in een verlaten plaats. Hebben gevraagd het doel van

zijn komst, zijn vrouw en dan duidelijk instructies geven, haar man gevraagd om het huis

vast te stellen want er zal een gast.

23. Niet zomaar een kamer uit de klasse van het gewone volk, maar een koning die

gecontroleerd een rijk gevestigd in Sri Manuhun Pagelen titel. Zijn komst als gevolg van

instructies gehoorzamen. Hij was verdrietig omdat haar twee kinderen die lijden aan een

handicap. Hij behaalde een aanwijzing om je te zien op het punt om signalen te vragen.

24. Later zou een knappe zoon hebben, de instructies waren echt uitgevoerd, kwam hij een man

uit zonder begeleiding. Want het was de wil van de goden, en was bedoeld als een

tussenpersoon Srini Rara te zijn, hij dipersitri door de koning, verminderen van een

adellijke afkomst en het beroep van de broers en zussen naar het geluk te voelen.

25. Het horen van dit Kyai Buyut gelukkig hart, dan vroeg hij: "O, Adinda, hoe kan ik te

maken met vertrouwen kan worden hersteld in overeenstemming met Zijn wil, opent in een

harmonieuze" Rachael Sriwulan beantwoord "niet kuarti! Ik was vast te stellen met behulp van

de tactiek.

26. Of faciliteiten als een sluier, bent u met behulp van een open manier dan zal er zeker

tekenen dat het schrijven gekarakteriseerd. Leg uit wat het is, als er al bewijs, en er is

tijd om de teken, dat past bij de instructies die moeten worden uitgelegd, en woonde lofzang

en gebed raden.

27. Toen hij klaar was het geven van de uitleg, de godin en vervolgens afscheid te nemen van

hun echtgenoten, in het knipperen van een oog was hij verdwenen, een gesloten sfeer te

krijgen. Kyai tersebutlah Buyut, wanneer de dag vóór de ochtend dat hij zijn zoon verteld

dat memperpatut om huizen, die werden verteld om te bevestigen begonnen allebei klaar.

28. Patanennya schoongemaakt allemaal een geurende bloem gegeven, benaderde de vloermatten

in rijen, gerangschikt boven de drankofferen van de complete en volledige, niets is

teleurstellend. Ki Buyut werd verteld door zijn zoon, dat alle voorbereidingen in het huis

klaar was, voelde hij zich opgewonden en blij.

29. Ter herdenking van de komst van de koning, werd al snel voldaan op het poortgebouw,

beiden zich gelukkig voelen. Ki Buyut Samalangu haastig uitgenodigd en de koning, bij zijn

aankomst in het gehucht van te reageren met een gelukkig, en ging in het huis. Zijne

Majesteit was uitgenodigd om te zitten in petanen dat is ingesteld, hij was blij om te gaan

zitten zonder aarzeling.

30. Kyai Buyut ging voor hem met zijn twee zonen, die later een paar momenten Ki Buyut

zeggen welkom "Bij de komst van Zijne Majesteit, ik voel me erg gelukkig met de komst van de

goden, die de heerlijkheid verleend zonder beroep omvat alles.

31. Totdat de bomen en de bladeren zijn allemaal stil, allemaal groeien meer mooie en

vruchtbare als beschermd door de hoogste autoriteit van de koninklijke manikam, ik was als

een droom, wat de hel willen verkapte keizer alleen te komen zonder begeleiding, Ko verloor

vroeg in de ochtend en blij bezocht de slaaf cabine.

32. Ik smeek aksama geen andere, klaar om de toorn van Zijne Excellentie te ontvangen,

indien als minder manieren. Omdat ik net Pacal sjamaan, die niet kon onmogelijk weten gaan

omgangsvormen. "Zijne Majesteit zei:" Kom op, doe niet zo zeggen. Inderdaad, ik per ongeluk

heb hier, waarom is dat gehoorzaamheid aan de instructies, Zijne Majesteit ging uit te

leggen hoe het probleem.

33. Van het begin tot eindelijk te ontmoeten, dan vroeg hij: "Ik verwacht uw hulp, het op

aan hoe je woorden, ik denk dat" het horen van zijn Majesteit verhaal, Kyai Buyut was echt

verbaasd, dan berdatang aanbidding, "Duhai mijn Heer, is het ondenkbaar dat een wonder wil

van God , maar wat slave mogelijkheid.

34. De dorpelingen zijn net gewone boeren, hooguit cultiveren geplant graangewassen

geïmproviseerd, zoals jepen, gerst, gierst, Bijen, cantel, jatil, kedali als levensonderhoud

voor altijd. Het is onmogelijk te raden het probleem is echt bovennatuurlijke krachten kan

dus niet, ik geef me over.

35. Ga naar de voet van Zijne Excellentie, te leveren aan leven en sterven alleen maar omdat

ze zich verantwoordelijk voelen, maar dit hart was verstopt. Waarom de wereld zo op zijn

kop, Heer, heb de middelen om haar mensen, zeker niet gebeuren, de oceaan stroomde in de

zwembaden van het water, dus als vergeleken met water.

36. Niet iets om de aard van de wereld, en duizend zeldzame wonder. Echt ik kan niet denken

van een dergelijke wil van Zijne Majesteit, die sinds onheuglijke tijden plaatsvond voor een

koning, als er mensen zijn die gebrek aan voedsel en kleding alsmede de duistere geesten, De

koning deal.

37. Koning Pagelen zei zacht: 'Hallo, oom. Zelfs zo, maar ik was gehoorzamen aan de

instructies van de goden, die zelfs niet zal worden doorbroken als we ontkennen. Goden weet

altijd alle bewegingen van zijn volk. Ik blijf drukken en proberen tot het werkt. Hoewel

slechts loze woorden zonder enige basis die ik krijg, het zij zo. Ik zal ook te omarmen.

38. Zolang u een middel te verschaffen, want ik zou tevreden. "Ki Buyut berdatang aanbidding

met lemut stem:" O, Sri Baginda. Als dit de wil van Zijne Excellentie, ik zal niet weer

worden verbroken, als gedreven door de behoeften en omdat ik wilde het eens, ik wil de weg

door te laten zien hoe weinig mensen op basis van de wetenschap lout.

39. Ik hoop dat aan de verwachtingen voldoen, volgens de instructies, een helder en

duidelijk. "Zijne Majesteit zei:" Nou mijn oom! Aarzel niet. Laksanakanlah ilmumu

onmiddellijke pickup. "Ki Buyut onmiddellijk voor te bereiden mentaal zeven gele bladeren

geplaatst in een kleine doos is gesloten.

40. Na aan de voorkant van Zijne Majesteit, nu neem literatuur wedar keizer geen script.

Kies degene die de keizer wil. "Zijne Majesteit verrast om te zien als een heel magische

manier van zakendoen een aanwijzing te krijgen.

41. Een paar ogenblikken later de koning nam de literaire wedar. Bij onderzoek blijken er

schriftelijk, dan lezen, en las: "Hallo, Zijne Majesteit! Nu, u behaagt om Srini als een

middel, dat zou een hek kesalamatan worden. "Zijne Majesteit zweeg. Hij was niet in staat om

Sasmita of schriftelijke instructies op te vangen. Relug zijn hart is nog steeds

ingewikkeld.

42. Ten slotte, Zijne Majesteit zei: "oom Buyit. Proberen de betekenis van deze zin uit te

leggen. Wat was het punt. Ik kan niet begrijpen de betekenis. "Kyai Buyut berdatang

aanbidding glimlach," Ik verontschuldig me. Keizer moet langer duren. Wie weet, anders

schrijven richtingen. "Zijne Majesteit niet weigeren.

43. Dan weer nog een stukje blad kussen, en een stuk, tot drie keer. Alle niet anders.

Script en dezelfde zin, als een has-been. Hart Sri Manuhun nog steeds verward, maar

verwarring wordt niet getoond. Terwijl het denken van oplossingen, misschien een antwoord te

vinden, Zijne Majesteit deed.

44. Naderende Ki Buyut, dan zei zacht: 'Oom, ik ben aangetrokken tot zowel het kind, die

wordt geconfronteerd met het. Geschoolde gedrag. Een mannelijke en een vrouwelijke afdeling

kennelijk flexibel en zeer redelijk. Gezien ujudnya, eventueel broers. Is het uw kinderen? "

45. Kyai Buyut eigenlijk antwoordde dus "Duhai Majesteit, ware geboren zoon van de slaaf

Sendangkulon hij lang was gescheiden van zijn moeder die altijd al een baby. Omdat alleen

zij slaven, zowel smaak-niet kan worden gescheiden van zijn vader, en daarom zowel dag en

nacht verblijven diasrama.

46. Zijne Majesteit glimlachte Seray zei zacht: "Het is een goede personen te hebben

kinderen, dus die veronderstelling natuurlijk, volgens het spreekwoord zegt, bijvoorbeeld

kereweng gouden. Basic twee dochters waren inderdaad goed, is het wenselijk dat als het

leven, in een oogopslag als tweelingen, waar een oudere en wat is zijn naam ..

47. Ki Buyut antwoordde: "De oude naam is Srini, terwijl een jonge man genaamd Facility"

Zijne Majesteit dankzij om te reageren, dan de ouders verdienen het om het huis te behouden,

terwijl de jonge naar de koninklijke "Het horen van de woorden van Sri Baginda, Ki Buyut

aanbidding, een paar dagen later Sri Baginda thuis houden , diiringikan door Ki Buyut

familie.

48. Aangekomen bij het paleis van de koning riep de leiding van de ministers, die

vertegenwoordigt het vertrouwen in de regering van de Arische en Arische Pratala Banawa,

zowel Zijne Majesteit-in-law, vertelde Arya Pratala het, zijn broer genaamd Ken Pratiwi

geworden concubines Majesteit.

49. Hij die een zoon heeft dwerg, genaamd Raden Jaka Pratana, terwijl Arya Banawa zus

genaamd Rara Jahnawi, die werd een ouderling van de concubine Sri Baginda, berputra wujil

man, die werd uitgeroepen tot Raden Jaka Sangara reeds hierboven beschreven .

50. Hoofd van de ministers die zijn gekomen voor Zijn Majesteit, werd hen verteld over alle

gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Allen waren verrast nu de wil van Zijne Majesteit,

Rara Srini werd keizerin koning, terwijl de tweede concubine van een vrouw die werd gegeven

kekeuasaan om al het werk in het paleis te beheren.

51. Kyai Buyut krijgt een positie als een oudere en een priester paleis, die bevoegd is voor

het geven van instructie in de richting van goede manieren. Betekent werd benoemd tot

minister-president in de controle van de overheid. Zowel Arya dimasyhurkan als die in het

bezit de bevoegdheid om alle soorten van werkgelegenheid en als houder van koninklijke wet

te regelen.

52. Jongere broer van Ki Buyut genaamd Bannerman Samawana is al lang verdwenen en liet de

jongen genaamd Jake Gede, nu toegewezen aan Supreme Buyut pakuwannya titel op basis van

Sendangkulon, benoemd door Zijne Majesteit, waardoor sejahteralah Sendangkulon gehucht sinds

het bevorderen van bekwaam heersers instantie vervangen.

53. Rara Srini niet lang na de zwangerschap, met genoeg tijd om geboren een jongen, knap en

leuk dus dat was echt leuk Sanghyang Asmara, het stimuleren van het hart van Sri Baginda,

haar zoon werd verwelkomd en gezien de situatie was echt fatsoenlijk en goed uitziende,

gezien de Namak Raden Jaka Pramana.

54. Rajaputra krijgt de zegen van de goden zo snel groot geworden, gezien de band met de

naam Ni Wilasita, de tijd voortschreed, de zoon van de koning bijna voor de puberteit. De

meer voor de hand lijkt te beheersen het menselijk initi bewonderenswaardige, all-heilige en

de goede wil van de regels van relaties die subtiele, dus die het verdient om een ​​koning.


Voor het nageslacht gegevens terug Sinuwun Pakoeboewono IX, kunnen contact opnemen met

e-mail adres: rm.soegiyo @ yahoo.com, anders dan dat de lezer ook kan

Memba in www.siskspakoeboewonoix.co.cc.

of op het secretariaat adres Trahdalem Sinuwun Pakoeboewono IX

Literatuur

· Elke Andjar. 1980. Raden Ngabehi Ronggowarsito, What Happened? Semarang: Aneka Wetenschap

· Purwadi. 2007. Geschiedenis van de koningen van Java. Yogyakarta: Mediastudies

· M.C. Ricklefs. 1991. Geschiedenis van het moderne Indonesië (terj.). Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press


Deze site is opgesteld door de auteur sinds 2004, maar net publiceerde dit in 2011.
Daarnaast kunnen lezers zien en te lezen op
RM.Koesen en ook op
KELUARGA PAKOE BOEWONO.


Voor het nageslacht gegevens terug Sinuwun Pakoeboewono IX kan e-mail adres contact opnemen

met: rm.soegiyo @ yahoo.com, kunnen lezers ook lezen in www.siskspakoeboewonoix.co.cc

of op het secretariaat adres Sentonodalem Sinuwun Pakoeboewono IX
Voor de gegevens terug  Sinuwun Pakoeboewono afstammelingen kunnen contact opnemen met e-mail  adres: 
 of op het secretariaat  adres Sentonodalem Sinuwun Pakoeboewono
(Als  u adverteert op onze blog of website kunt u voor andere maten contact op met de e-mail ons  of onze telefoonnummer),het even welke grootte de advertentie grootte en plaatsing van reclame voor de positie die we leveren.(Translated into English)

Fiber-Cemporet


Gulo cormorant

1. Songsoggora (umbrella sublime) as a symbol of salvation, like winidyan (endowed with

knowledge) that fit right with what he coveted, but still Ringa-Ringa (doubtful) when

composing, because no darbe (have) a high capacity, so that the first first be angruruhi

(search) concerns the mind, and keep (guard) insolence, as he please luwaring (hopefully

free of) sadness, not to joint venture (up) confused in the course of preparing this story,

and so this story ginupita (composed)

2. Truly a story book is organized by the will of His Majesty IX, who reigned in the kingdom

of Surakarta. His Majesty world-renowned for his spiritual power and as the main perujudan

main attributes, holy, be patient, tranquil, generous and sincere love for people, big or

small so that they all pray for the welfare of the kingdom of His Majesty.

3. As the beginning of this story will be revealed a beautiful metaphor that can be used as

an example of doing everything, so long sought to warn of an oversight that Rahayu mind, for

everything can take place easily, Yang expressed as a role model is the old story, the end

of Rajaweda Reader which is about the state Purwacarita.

4. The country was very prosperous thanks to the prestige of the king, who holds Sri

Mahapunggung, a strong hold on darma and regulations as well as experts in the field of

science. Originally Suwelacala king who became the beginning of the story, had six boys who

balanced kesaktiaannya.

5. The firstborn named Raden Jaka Panuhun, he was interested in agriculture. Therefore he

ascended the throne and ruled the entire farm community in the area Pagelen and sekitanrnya,

that's where he built a city as a center for local governance and Kutaarja Pagelen and Sri

Manuhun title.

6. The second child named Raden Jaka Sandanggarba, interested in world trade. Therefore, it

is worth persevering if he was trying to raise capital, so that eventually became the king

of merchants, based in Jepara and the title of Sri Sadana.

7. The third child named Raden Jaka Karungkala, his penchant to explore wilderness deer

hunting, deer, bison, cattle and attract birds. When parents become king in Kirata lead the

hunters, the capture of animals, the livestock keepers and all the meat traders.

8. First city in Prambanan and degrees Sri Kala, also known as Kirataraja. His younger

brother Jake Tunggumetung namely, his love of sailing the seas looking for fish or tapping

palm of the day, while making salt at night.

9. Hence, he ruled the entire former fisherman, collect and lead the eavesdroppers and

control of salt-makers. First center in Sri Malaras Pagebangan and degree, children who

sumendi, ie, the youngest brother named Raden Jaka Petungtantara, because it likes to obtain

praise and contemplation and study of clergy and kepujanggaan palace.

10. Be it king of the sages, all the pastors and teach, that's what he mastered, as he

assembled the princes and the Brahmins and organize a variety of life in Medangkawit.

Therefore, he holds the King of Sri Madewa Resi. Hermitage based in Pamagetan, located on

the slopes of Mount Lawu, built as a prosperous kingdom.

11. As a young man, born of the empress named Jake Kanduyu, his penchant to organize,

collect and unify the people of small, so that every time there's always unanimous consent

with all my relatives. He was adept at inspiring and captivating, so mempeperoleh authority.

12. When he traveled memperluasa regional power by bringing the troops, there was war and he

won the war to defeat Sri Daneswara along with his patih that muksa together. After they

lose, no one appears again throughout courtier of the kingdom agreed to surrender. Soon Jake

Raden Kanduyu became king in Purwacarita.

13. Thanks Hyang Hutipati reward, he was awarded a perfect wisdom. Later renamed Sri

Mahapunggung, forward the title of king who defeated in battle, as well as to conceal its

miracle. Coronation ceremony was attended by the Brahmins, receipts, and the kings of

foreign countries.

14. It happened during Srawana, namely in Surya Sadamuka year: 1031 or according to a count

of Candy: 1061, ie approximately one year after lifting his brothers ruled in their

kingdoms, complete with his territory.

15. That has been going on for some time without any hindrance something, now in Pegelen

tersebutlah Manuhun Sri Sri Baginda, who was feeling sad. Causes sadness is, berputra two

people, both disabled. A midget and a one wujil, a midget named Raden Jaka Pratana.

16. What wujil named Raden Jaka Sangara, this makes him very embarrassed, so day and night

he prayed constantly, please clue the gods who was awarded the coveted is hopefully the boys

are handsome, versatile overcome everything in order not to worry.

17. Now there was a clue in samadinya "O King, ask for help to a great-grandfather who

resides in Sendangkulon, you definitely will get facilities so they can get the boys are

handsome and appropriate, immediately you endeavor and do not bring accompaniment.

18. His Majesty out of place samadinya, go without accompaniment in a way undercover.

Syahdan bergantilah described, Kyai Buyut resident in Sendangkulon named Buyut Samalangu,

son Buyut Salinga grandson of a powerful monk named Resi Samahita.

19. Samalangu great-grandfather was married genie, having boys and girls. The elder woman

named Rara Srini, his brother named Jake Means, handsome. Because of the influence of

asceticism, his two sons are not similar to the child's birth as the son of the village but

the king.

20. Both are always a garnish news in the villages and hamlet, hamlet about Sendangkulon,

People imagine how happy he felt if unreturned love. But not being met because of fear of Ki

Buyut, a gentle-tempered and always berprihatin in and said to maintain the safety of the

family.

21. Tersebutlah Ki Buyut being heartfelt pleading, long vigil in sanggarnya. His heart is

focused on children, may receive the grace of divine mercy, chosen by the king. Petition

granted in conjunction with the revelation at a time when the middle of the night.

22. Come down his wife, genie named Diah Ratna Sriwulan, it comes with a sudden and Ki Buyut

get ready in a deserted place. Having asked the purpose of his arrival, his wife and then

give instructions clearly, her husband asked to fix the house because there will be a guest.

23. Not just any guest room from the class of ordinary folk, but a king who controlled an

empire based in Sri Manuhun Pagelen title. His arrival due to obey instructions. He was sad

because her two children suffering from disabilities. He obtained a clue to see you about to

ask cues.

24. Later would have a handsome son, the instructions were really carried out, he came a man

from without accompaniment. For it was the will of the gods, and was meant to be an

intermediary Srini Rara, he dipersitri by the king, to reduce a noble descent, and appeal

the siblings to feel happiness.

25. Hearing this Kyai Buyut happy at heart, then he asked: "O adinda, how can I make it with

confidence can be restored in accordance with his will, opens in a harmonious" Rachael

Sriwulan answered "do not kuarti! I was to be set by using the tactic.

26. Or facilities as a veil, you are using an open way then there will definitely signs that

characterized the writing. Explain what it is, if there is already evidence, and there is

time to guess the sign, which fits with the instructions that must be interpreted, and dwelt

praise and prayer.

27. When he finished giving the explanation, the goddess and then say goodbye to their

husbands, in the blink of an eye he was gone, gain a closed atmosphere. Kyai tersebutlah

Buyut, when the day before the morning he told his son that memperpatut order houses, which

were told to affirm both started getting ready.

28. Patanennya cleaned all given a fragrant flower, approached the floor mats in rows,

arranged above the drink-offerings of the complete and full, nothing is disappointing. Ki

Buyut was told by his son, that all the preparations in the house was finished, he felt

excited and happy.

29. To commemorate the arrival of the king, was soon met at the gate house, both of them

feel happy. Ki Buyut Samalangu hurriedly invited and the king, upon his arrival in the

hamlet of responding with a happy, and went into the house. His Majesty was invited to sit

in petanen that has been set, he was happy to sit down without hesitation.

30. Kyai Buyut sat down in front of him with his two sons, a few moments later Ki Buyut say

welcome "Upon the arrival of His Majesty, I feel very lucky as the arrival of the gods, who

granted the glory without appeal encompasses everything.

31. Until the trees and the leaves are all silent, all of them grow more beautiful and

fertile as protected by the supreme authority of the royal manikam, I was like a dream, what

the hell want to come disguised emperor alone without accompaniment, Ko lost early in the

morning and pleased visited the slave cabin.

32. I beg aksama no other, ready to receive the wrath of his excellency, if if less manners.

Because I just pacal shaman, who could not possibly know going manners. "His Majesty said"

Come on, do not say so. Indeed, I accidentally got here, why is that obedience to the

instructions, His Majesty went on to explain how the problem.

33. From beginning to finally meet, then he asked "I am expecting your help, it's up to how

your words, I think" Hearing His Majesty narrative, Kyai Buyut was really amazed, then

berdatang worship, "Duhai my lord, it is inconceivable that a miracle will of god , but what

slave capability.

34. The villagers are just ordinary farmers, at most only cultivate grain crops planted

improvised, like jepen, barley, millet, bijen, cantel, jatil, kedali as livelihood forever.

It is impossible to guess the problem is really supernatural powers may do not, therefore, I

surrender.

35. Go to the foot of his excellency, deliver to live and die just because they feel

responsible, but this heart was clogged. Why the world so upside down, lord have the means

to its people, certainly not going to happen, the ocean flowed into the pools of water, so

if likened to water.

36. Not something to the nature of the world, and a thousand rare miracle. Really I can not

think of such a will of His Majesty, which occurred since time immemorial for a king, if

there are people who lack food and clothing as well as the dark minds, The king deal.

37. King Pagelen said softly, "Hi, uncle. Even so, but I was obeying the instructions of the

gods, which will not be broken even if we deny it. Gods always know all the movements of his

people. I keep pressing and trying until it works. Although only just words without any

basis that I get, so be it. I will embrace as well.

38. As long as you are to provide a means because I would feel satisfied. "Ki Buyut

berdatang worship with lemut voice," O, Sri Baginda. If this is the will of his excellency,

I will not be broken again, as driven by the needs and because I wanted agrees, I want to

show the way by how little people on the basis of science lout.

39. I hope to meet expectations, according to the instructions, a clear and bright. "His

Majesty said," Well my uncle! Do not hesitate. Laksanakanlah ilmumu immediate pickup. "Ki

Buyut immediately prepare mentally seven yellow leaves placed in a small box is closed.

40. After placed in front of His Majesty, now please take literature wedar emperor with no

script. Choose the one that the emperor wills. "His Majesty surprised to see it as a very

magical way of doing business get a clue.

41. A few moments later the King took the literary wedar. When examined there appear to be

writing, then read, and read: "Hi, His Majesty! Now, please thee to srini as a means, which

would be a fence kesalamatan. "His Majesty was silent. He was not able to catch sasmita or

written instructions. Relug his heart is still complicated.

42. Finally, His Majesty said, "uncle Buyit. Try to explain the meaning of this sentence.

What was the point. I can not grasp the meaning. "Kyai Buyut berdatang worship smile," I

apologize. Emperor should take longer. Who knows, different writing directions. "His Majesty

did not refuse.

43. Then take another piece of leaf pillow, and a piece again, up to three times. All no

different. Script and the same sentence, like a has-been. Heart Sri Manuhun still confused,

but confusion is not shown. While thinking of solutions, perhaps find an answer, His Majesty

pretended.

44. Approaching Ki Buyut, then said softly, "Uncle, I am attracted to both the child who is

facing it. Skilled behavior. A male and a female department apparently flexible and very

reasonable. Given ujudnya, possibly brothers. Is it your children? "

45. Kyai Buyut actually answered thus "Duhai Majesty, true-born son of the slave

Sendangkulon he had long separated from his mother that has always been a baby. Because only

they owned slaves, both taste-it can not be separated from his father, and therefore both

day and night stay diasrama.

46. His Majesty smiled seray said softly "It is proper persons to have children, so that

assumption of course, according to the proverb says, for instance kereweng golden. Basic two

daughters were indeed good, it is appropriate that like life, at a glance like twins, where

an older and what's his name ..

47. Ki Buyut replied "The old name is Srini, while a young man named Facility" His Majesty

thanks to respond, then the parents deserve to maintain the house, while young to maintain

the royal "Hearing the words of Sri Baginda, Ki Buyut worship, a few days later Sri Baginda

home , diiringikan by Ki Buyut family.

48. Arriving at the palace of the King summoned the leadership of the ministers, who

represents the trust in the government of the Aryan and Aryan Pratala Banawa, both His

Majesty-in-law, told Arya Pratala it, his brother named Ken Pratiwi become concubines

Majesty.

49. He who has a son dwarf, named Raden Jaka Pratana, while Arya Banawa sister named Rara

Jahnawi, who became an elder of the concubine Sri Baginda, berputra wujil man, who was named

Raden Jaka Sangara already described above .

50. Head of the ministers that have come before His Majesty, they were told about all the

events that have occurred. All were surprised, now the will of His Majesty, Rara Srini

became empress king, while the second concubine of a wife who was given kekeuasaan to manage

all the work in the palace.

51. Kyai Buyut given a position as an elder and a priest's palace, which is empowered to

provide instruction in the direction of good manners. Means was appointed prime minister in

control of government. Both Arya dimasyhurkan as who holds the power to regulate all kinds

of jobs as well as holder of royal law.

52. Younger brother of Ki Buyut named Bannerman Samawana has long gone and left the boy

named Jake Gede, now assigned to replace Supreme Buyut pakuwannya title based in

Sendangkulon, appointed by His Majesty, thereby sejahteralah Sendangkulon hamlet since

fostering proficient rulers authority.

53. Rara Srini not long after pregnancy, having enough time to born a boy, handsome and cute

so that was really like Sanghyang Asmara, encouraging the heart of Sri Baginda, her son was

welcomed and seen the situation was really decent and good-looking, given the namak Raden

Jaka Pramana.

54. Rajaputra get the blessing of the gods so quickly become large, given the waistband

named Ni Wilasita, time went on, the son of the king almost before puberty. The more obvious

it seems to master the human initi admirable, all-holy and good will the rules of

relationships that subtle, so that deserves to be a king.


This site has been prepared by the author since 2004, only just published this in 2011.

In addition, readers can see and read on
RM.Koesen and also on;
KELUARGA PAKOE BOEWONO.

For the offspring data back Sinuwun Pakoeboewono IX can contact e-mail address: rm.soegiyo @ yahoo.com, readers can also read in www.siskspakoeboewonoix.co.cc

or at the Secretariat address Sentonodalem Sinuwun Pakoeboewono IX
For the data back Sinuwun  Pakoeboewono decendants can contact e-mail address:

or at the Secretariat  address Sentonodalem Sinuwun Pakoeboewono;
 www.pakoeboewono.blogspot.com
(If  you advertise on our blog or website please contact the e-mail us
or our phone number), any size of ad size and placement of advertising the position we are providing.

Read more »

BIOGRAFI PAKOEBOEWONO IX
Sri Susuhunan Pakubuwana IX (lahir: Surakarta, 1830 – wafat: Surakarta, 1893) adalah raja Kasunanan Surakarta yang memerintah tahun 18611893.

Kisah Pemerintahan

Nama aslinya adalah Raden Mas Duksino, putra Pakubuwana VI. Ia masih berada di dalam kandungan ketika ayahnya dibuang ke Ambon oleh Belanda karena mendukung pemberontakan Pangeran Diponegoro. Ia sendiri kemudian lahir pada tanggal 22 Desember 1830.
Pakubuwana IX naik takhta menggantikan Pakubuwana VIII (paman ayahnya) pada tanggal 30 Desember 1861. Pemerintahannya ini banyak dilukiskan oleh Ronggowarsito dalam karya-karya sastranya, misalnya dalam Serat Kalatida.
Hubungan antara Pakubuwana IX dengan Ronggowarsito sendiri kurang harmonis karena fitnah pihak Belanda bahwa Mas Pajangswara (ayah Ronggowarsito yang menjabat sebagai juru tulis keraton) telah membocorkan rahasia persekutuan antara Pakubuwana VI dengan Pangeran Diponegoro. Akibatnya, Pakubuwana VI pun dibuang ke Ambon. Hal ini membuat Pakubuwana IX membenci keluarga Mas Pajangswara, padahal juru tulis tersebut ditemukan tewas mengenaskan karena disiksa dalam penjara oleh Belanda.
Ronggowarsito sendiri berusaha memperbaiki hubungannya dengan raja melalui persembahan naskah Serat Cemporet. Saat itu karir Ronggowarsito sendiri sudah memasuki senja. Ia mengungkapkan kegelisahan hatinya melalui Serat Kalatida, karyanya yang sangat populer.
Dalam Serat Kalatida, Ronggowarsito memuji Pakubuwana IX sebagai raja bijaksana, namun dikelilingi para pejabat yang suka menjilat mencari keuntungan pribadi. Zaman itu disebutnya sebagai Zaman Edan.
Pemerintahan Pakubuwana IX berakhir saat kematiannya pada tanggal 16 Maret 1893. Ia digantikan putranya sebagai raja Surakarta selanjutnya, bergelar Pakubuwana X

 

foto : Echtgenote van Pakoe Boewono IX te Soerakarta

         

SAMPEYANDALEM HINGKANG SINUHUN KANGDJENG SUSUHUNAN PAKOEBOEWANA SENAPATI ING NGALAGA ABDULRACHMAN SAYIDIN PANATA GAMA KALIFATULAH HINGKANG KAPING IX
 DI NAGARA KARATON KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT

          

Putra dari Sampeyandalem Hingkang Sinuhun P.B.VI, yang dilahirkan dari Istr Permaisuri yang bernama G.K.R. Ageng  putri dari K.G.P.Adip. Mangkubumi I di Surakarta putra nomer 5, yang bernama kecil B.R.M.G. Duksino.

Alur Silsilah  Sampeyandalem Hingkang Sinuhun P.B.IX dari Ibunda G.K.R. Ageng, yaitu :
1.      Pangeran Adipati Benawa di Pajang, berputra :
2.      Pangeran Kaputran di Pajang, berputra :
3.      Pangeran Danupoyo, berputra :
4.      Ki Singaprana di Walen, berputra :
5.      Kyai Ageng Singaprana, berputra :
6.      Ki Singawangsa, berputra :
7.      R.Tasikwulan istri selir K.G.P.Adip.Mangkubumi, berputra :
8.      G.K.R.Ageng istri permaisuri Sri Susuhunan P.B.VI, berputra :
9.      Sampeyandalem Hingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan P.B.IX, bernama kecil B.R.M.G. Duksino.

Sri Susuhunan P.B.IX tidak mempunyai istri Permaisuri.
Istri selir bernama R.Ay.Kustiyah (cucu Sri Susuhunan P.B.VIII).
Istri selir Sri Susuhunan P.B.IX, yang bernama Raden Larasati atau R.Ay.Mandayaprana, berputra 1 orang yang bernama G.R.M. Suwito, meninggal di usia muda, jadi Beliau tidak mempunyai keturunan.

Tanggal kelahiran Beliau pada hari Rabu Kliwon 7 Saban 1758 jawa, atau 22 Desember 1830 M.
Diwisuda menjadi K.G.P.H. Prabuwijoyo, disaat Beliau berumur 17 tahun pada tanggal 21 Juni 1847 M.
Penobatan menjadi Raja pada tanggal 30 Desember 1861 M.
Wafat Beliau pada hari Jumat Legi 28 Ruwah 1822 jawa, atau 16 Maret 1893, pada usia 64 tahun 1 bulan 21 hari.

Istri selir Sri Susuhunan P.B.IX ada 53 orang, yang berputra ada 29 orang, dan yang tidak berputra 24 orang.
Sedangkan para putra-putri Sri Susuhunan P.B.IX ada 58 orang.
Adapun rinciannya sebagai berikut :

1.      K.G.P.H. Prabuwijoyo bernama kecil G.R.M. Adamadi
2.      G.R.Ay. Suryodipuro, bernama kecil G.R.Aj.Samsikin.
3.      K.G.P.H. Mataram, bernama kecil G.R.M.Kanapi
4.      G.R.Ay.Wiryodiningrat,bernama kecil G.R.Aj.Rachmaniyah.
5.      G.P.H.Notokusumo bernama kecil G.R.M.Suroto
6.      G.R.Ay. Sumaningrat, bernama kecil G.R.Aj.Samsimah.
7.      G.P.H. Hadikusumo, bernama kecil G.R.M. Rahmad.
8.      G.R.Aj.Samsiyah, meninggal di usia masih muda.
9.      G.R.Aj. Suratiah, meninggal di usia masih muda.
10.  G.R.Ay.A.Sosrodiningrat, bernama kecil G.R.Aj.Samsinah.
11.  G.P.H. Mloyokusumo I, bernama kecil G.R.M. Sutrisno, meninggal dan tidak mempunyai keturunan.
12.  G.P.H. Nyokrokusumo, bernama kecil G.R.M. Sanitiyasa.
13.  G.R.Ay. Brotokusumo, bernama kecil  G.R.Aj. Siti Suwiyah.
14.  G.R.Aj. Siti Kabibah, meninggal di usia dewasa.
15.  G.R.Ay. Purbonegoro, bernama kecil G.R.Aj. Umi Kaltum
16.  G.R.Aj. Siti Ruwiyah, meninggal di usia muda.
17.  G.P.H. Cakraningrat, bernama kecil G.R.M. Susetya, meninggal dan tidak berputra.
18.  G.R.Ay. Suryonegoro, bernama kecil  G.R.Aj. Kamariyah.
19.  G.R.M. susanto, meninggal di usia dewasa.
20.  G.P.H. Pakuningrat, bernama kecil G.R.M. Imam Dawut.
21.  G.P.H. Kusumodiningrat, bernama kecil G.R.M. Guntur.
22.  G.P.H. Prabuningrat, bernama kecil G.R.M. Sutindro.
23.  G.R.Aj. Sudarmi, meninggal di usaia muda.
24.  G.P.H. Purbodiningrat, bernama kecil G.R.M. Abadi (G.R.M.Koesen).
25.  G.R.Ay.Jayaningrat, bernama kecil G.R.Aj. Sutaji.
26.  G.R.Ay.Pawiraningrat, bernama kecil G.R.Aj.Siti Kabirin.
27.  G.R.Aj.Siti Suimah, meninggal di usia muda.
28.  G.R.Aj.Sulalis, meninggal di usia dewasa
29.  G.P.H. Cokrodiningrat, bernama kecil G.R.M. Satriyo.
30.  G.R.Ay.Yudonegoro, bernama kecil G.R.Aj.Saptirin
31.  Sampeyandalem Hingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan P.B.X, bernama kecil B.R.M.G. Malikul Choesno.
32.  G.R.M. Sunoto, meninggal di usia muda.
33.  G.R.Ay.Danuningrat, bernama kecil G.R.Aj.Siti Mulat.
34.  G.P.H. Cakraningrat II, bernama kecil G.R.M. Sudarmaji
35.  G.R.Aj.Sutati, meninggal di usia dewasa.
36.  G.R.Ay. Brotojoyo, bernama kecil G.R.Aj. Siti Atikah.
37.  G.R.Ay.Adip. Joyohadiningrat, bernama kecil G.R.Aj. Muryati.
38.  G.P.H. Kusumodilogo, bernama kecil G.R.M. Sudarmojo.
39.  G.R.M. Sudarmadi, meninggal di usia dewasa.
40.  G.R.Ay.Condronegoro, bernama kecil G.R.Aj. Sudinah.
41.  G.R.Ay. Joyodiningrat, bernama kecil G.R.Aj. Suliyah.
42.  G.R.M. Danangjoyo, meninggal di usia muda.
43.  G.R.M. Suseda, meninggal di usia muda.
44.  G.R.M. Minak Sunoyo, meninggal di usia dewasa.
45.  G.P.H. Mangkudiningrat, bernama kecil G.R.M. Subakdo.
46.  G.P.H. Hadiningrat, bernama kecil G.R.M. Harjuna.
47.  G.R.Ay.Condronegoro, bernama kecil G.R.Aj. Suparti.
48.  G.P.H. Mloyokusumo, bernama kecil G.R.M. Wiyadi.
49.  G.R.M. Ibnu Mulki, meninggal di usia muda.
50.  G.P.H. Sontokusumo, bernama kecil G.R.M. Rustamaji.
51.  G.P.H. Prabumijoyo, bernama kecil G.R.M. Siswaji.
52.  G.R.Aj. Siti Imamah, meninggal di usia muda.
53.  G.R.M. Suwito, meninggal di usia muda.
54.  G.R.Ay. Mangkukusumo, bernama kecil G.R.Aj. Sejarah Bangun.
55.  G.R.M. Pamade, meninggal di usia dewasa.
56.  G.P.H. Notodiningrat, bernama kecil G.R.M. Janoko.
57.  G.R.M. Sutrono, meninggal di usia muda.
58.  G.P.H. Prabuwinoto, bernama kecil G.R.M. Narayana

Kepustakaan

·       Andjar Any. 1980. Raden Ngabehi Ronggowarsito, Apa yang Terjadi? Semarang: Aneka Ilmu
·       Purwadi. 2007. Sejarah Raja-Raja Jawa. Yogyakarta: Media Ilmu
·       M.C. Ricklefs. 1991. Sejarah Indonesia Modern (terj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Situs ini sudah dipersiapkan oleh penulis sejak tahun 2004, hanya baru diterbitkan pada tahun 2011 ini.
Situs ini sudah dipersiapkan oleh penulis sejak tahun 2004, hanya baru diterbitkan pada tahun 2011 ini.
Selain itu pembaca dapat melihat dan membaca pada
RM.Koesen dan juga pada

Untuk pendataan kembali anak keturunan Sinuwun Pakoeboewono IX dapat menghubungi alamat e-mail: rm.soegiyo@yahoo.com, pembaca dapat pula membaca di www.siskspakoeboewonoix.co.cc
atau di alamat Sekretariat Sentonodalem Sinuwun Pakoeboewono IX

Adapun pendataan Trahdalem dan Sentanadalem Pakoe Boewono ini kami lakukan, oleh karena alasan-alasan seperti dibawah ini:

1.Perlu adanya buku cetakan ,yang serupa dengan jejaring sosial,maupun data base dan juga website maupun blogspot yang menginformasikan anak-anak keturunan Pakoe Boewono, karena selama ini data di Karaton Soerakarta terkesan acak-acakan, yang seringkali menyebabkan kekecewaan pada anak-anak keturunan Pakoe Boewono.
2.Perlu juga adanya paguyuban Pakoe Boewono yang Independent, yang tidak ada kaitannya dengan pergantian pejabat/Pengageng Kasentanan atau Kusumawandowo, Karena perlu pula diketahui bahwa setiap pergantian pejabat/Pengageng Kasentanan pasti tidak ada pelimpahan/serah terima dari pejabat/Pengageng lama ke pejabat/Pengageng baru (dikarenakan banyak penghilangan data-data dan manipulasi data-data di kantor Kasentanan).
3.Dipandang perlu pula membentuk Paguyuban Pakoe Boewono yang Independent yang tidak ikut-ikutan pada konflik Raja kembar (karena ada anggapan pula dari Kanjeng Pangeran Widijatmo Sontodipuro, bahwa: " biarlah itu mengenai Raja Kembar itu urusan mereka (keturunan/anak-anak kandung PB.XII red.), itu seperti halnya hak warisan, kita rakyat (kawula red.) tidak berhak ikut-ikutan, karena kita bukan pewarisnya"). Jadi ada kecenderungan anggapan bahwa Karaton Surakarta adalah milik warisan dari Pb.XII dan anak-anak kandungnya PB.XII, yang hal ini dikhawatirkan menimbulkan sifat dan sikap arogansi mengenai pendataan perihal Trahdalem dan Sentanadalem pada anak-anak kandungnya PB.XII terhadap anak-anak keturunan Pakoe Boewono I sampai dengan XI.

Untuk pendataan kembali anak keturunan Sinuwun Pakoeboewono  dapat menghubungi alamat e-mail: . Dan dapat pula menghubungi di 085867915771.
atau di alamat Sekretariat Sentonodalem Sinuwun Pakoeboewono;
 www.pakoeboewono.blogspot.com
(apabila anda mengiklankan di blog atau web kami mohon hubungi  di alamat e-mail kami  atau nomer handphone kami),ukuran iklan berapapun dan posisi penempatan dari iklan kami menyediakanDiberitahukan kepada semua pembaca dan semua sentanadalem Pakoe Boewono apabila ingin berkorespondensi dengan kami lewat email silakan menghubungi kami di :
prince.ariyo777@gmail.com, panji220478@yahoo.co.id dan pangeransoerakarta@yahoo.com,
Mohon dikirim kesemua alamat e-mail diatas.

Hormat kami,

RM.Soegiyo
(Vertaald in Nederlandse taal)

BIOGRAFIE PAKOEBOEWONO IX

Sri Soesoehoenan Pakubuwana IX (geboren: Surakarta, 1830 - overleden: Surakarta, 1893) was

de koning, die regeerde de Surakarta Kasunanan jaren 1861 tot 1893.
Regering Handelingen

De oorspronkelijke naam was Raden Mas Duksino, zoon Pakubuwana VI. Hij is nog steeds in de

baarmoeder, toen zijn vader verwijderd naar Ambon door Nederland voor het ondersteunen van

de opstand van prins Diponegoro. Hij zich dan werd geboren op 22 december 1830.

IX Pakubuwana vervangen Pakubuwana VIII de troon besteeg (zijn vader oom) op 30 december

1861. Zijn regering wordt alom beschreven door Ronggowarsito in literaire werken, zoals de

Fibre Kalatida.

De relatie tussen self Ronggowarsito Pakubuwana IX met minder harmonieus als laster van de

Nederlandse zijde dat Mas Pajangswara (Ronggowarsito vader, die diende als klerk van het

paleis) is de geheime alliantie tussen Pakubuwana VI met prins Diponegoro gelekt. Als gevolg

hiervan werd Pakubuwana VI verbannen naar Ambon. Dit maakt Pakubuwana IX haat Pajangswara

Mas familie, terwijl klerken zielig zijn omdat martelingen werd dood aangetroffen in de

gevangenis door de Nederlandse.

Ronggowarsito zelf geprobeerd om de betrekkingen te verbeteren met de koning door het

aanbieden van Fibre Cemporet manuscript. Op dat moment Ronggowarsito eigen carrière waren

toegetreden tot de schemering. Hij uitte zijn bezorgdheid over Fibre Kalatida, zijn werk is

erg populair.

In Fibre Kalatida, Ronggowarsito geprezen Pakubuwana IX als een wijs koning, maar omringd

door ambtenaren die willen likken persoonlijk gewin te zoeken. Leeftijd is wel de tijd van

Madness.

IX Pakubuwana overheid eindigde bij zijn dood op 16 maart 1893. Hij verving zijn zoon als de

volgende koning van Surakarta, titel X Pakubuwanafoto: Echtgenote van te Soerakarta Pakoe Boewono IX

        

SAMPEYANDALEM HINGKANG SINUHUN KANGDJENG Soesoehoenan PAKOEBOEWANA Senapati ING NGALAGA

Abdul Rachman Sayidin PANATA GAMA KALIFATULAH HINGKANG Kaping IX

 IN Nagara Kasunanan Surakarta Sultanaat Palace
         

Zoon van Sampeyandalem Hingkang Sinuhun PBVI, die werd geboren uit Consort ISTR genaamd GKR

Ageng dochter van K. G. P. ADIP. Mangkubumi ik in Surakarta zoon nummer 5, die heet kleine

BRMG Duksino.


Chronologie Genealogie Sampeyandalem Hingkang Sinuhun PBIX van Moeder GKR Ageng, te weten:

1. Prins Duke Benawa op het beeldscherm, berputra:

2. Prins Kaputran op het beeldscherm, berputra:

3. Prins Danupoyo, berputra:

4. Ki Singaprana in Walen, berputra:

5. Kyai Ageng Singaprana, berputra:

6. Ki Singawangsa, berputra:

7. R. Tasikwulan KGPAdip.Mangkubumi concubine vrouw, berputra:

8. GKRAgeng vrouw keizerin Sri Soesoehoenan PBVI, berputra:

9. Sampeyandalem Hingkang Sinuhun Kanjeng Soesoehoenan PBIX, genaamd kleine BRMG Duksino.


Sri Soesoehoenan PBIX geen vrouw Consort.

Vrouw concubine genaamd R.Ay.Kustiyah (kleinzoon van Sri Soesoehoenan PBVIII).

Sri Soesoehoenan PBIX concubine vrouw, wiens naam was Raden Lara of R.Ay.Mandayaprana,

berputra 1 persoon genaamd GRM Suwito, overleden op jonge leeftijd, dus hij heeft geen

nakomelingen.


Geboortedatum van Hij op woensdag 7 Kliwon 1758 Saban Java, of 22 december 1830 AD

Afstuderen wordt K.G.P.H. Prabuwijoyo, toen hij 17 jaar oud op 21 juni 1847 AD

Kroning van de koning op 30 december 1861 AD

Hij overleed op vrijdag 28 Legi Ruwah 1822 Java, of 16 maart 1893, op 64-jarige leeftijd

jaar en 1 maand 21 dagen.


Sri Soesoehoenan PBIX concubine vrouw is 53 mensen, die berputra zijn er 29 mensen, en die

niet berputra 24 personen.

Terwijl de zonen en dochters van Sri Soesoehoenan PBIX 58 mensen daar.

De details zijn als volgt:


1. K.G.P.H. Prabuwijoyo genaamd kleine G.R.M. Adamadi

2. G.R.Ay. Suryodipuro, genaamd kleine G.R.Aj.Samsikin.

3. K.G.P.H. Mataram, genaamd kleine G. R. M. Kanapi

4. GRAy.Wiryodiningrat, genaamd kleine GRAj.Rachmaniyah.

5. P. G. H. Notokusumo naam minderjarige G. R. M. Suroto

6. G.R.Ay. Sumaningrat, genaamd kleine G.R.Aj.Samsimah.

7. G.P.H. Hadikusumo, genaamd kleine G.R.M. Rahmat.

8. G.R.Aj.Samsiyah, overleden op jonge leeftijd.

9. G.R.Aj. Suratiah, overleden op jonge leeftijd.

10. GRAy.A.Sosrodiningrat, genaamd kleine GRAj.Samsinah.

11. G.P.H. Mloyokusumo I, genaamd kleine G.R.M. Sutrisno, overleden en had geen

nakomelingen.

12. G.P.H. Nyokrokusumo, genaamd kleine G.R.M. Sanitiyasa.

13. G.R.Ay. Brotokusumo, genaamd kleine G.R.Aj. Siti Suwiyah.

14. G.R.Aj. Siti Kabibah, overleden op de leeftijd van volwassenheid.

15. G.R.Ay. Purbonegoro, genaamd kleine G.R.Aj. Umi Kaltum

16. G.R.Aj. Siti Ruwiyah, overleden op jonge leeftijd.

17. G.P.H. Cakraningrat, genaamd kleine G.R.M. Susetya, stierf en werd niet berputra.

18. G.R.Ay. Suryonegoro, genaamd kleine G.R.Aj. Kamariyah.

19. G.R.M. Susanto, overleden op de leeftijd van volwassenheid.

20. G.P.H. Pakuningrat, genaamd kleine G.R.M. Imam Dawut.

21. G.P.H. Kusumodiningrat, genaamd kleine G.R.M. Guntur.

22. G.P.H. Prabuningrat, genaamd kleine G.R.M. Sutindro.

23. G.R.Aj. Sudan, is overleden in jonge usaia.

24. G.P.H. Purbodiningrat, genaamd kleine G.R.M. Abadi (G. R. M. Koesen).

25. G.R.Ay.Jayaningrat, genaamd kleine G.R.Aj. SUTAJI.

26. GRAy.Pawiraningrat, genaamd kleine GRAj.Siti Kabirin.

27. G.R.Aj.Siti Suimah, overleden op jonge leeftijd.

28. G.R.Aj.Sulalis, overleden op de leeftijd van de toestemming

29. G.P.H. Cokrodiningrat, genaamd kleine G.R.M. Satriyo.

30. G.R.Ay.Yudonegoro, genaamd kleine G.R.Aj.Saptirin

31. Sampeyandalem Hingkang Sinuhun Kangjeng Soesoehoenan PBX, de zogenaamde kleine BRMG

Malikul Choesno.

32. G.R.M. Sunoto, overleden op jonge leeftijd.

33. GRAy.Danuningrat, genaamd kleine GRAj.Siti Mulat.

34. G.P.H. Cakraningrat II, genaamd kleine G.R.M. Sudarmaji

35. G.R.Aj.Sutati, overleden op de leeftijd van volwassenheid.

36. G.R.Ay. Brotojoyo, genaamd kleine G.R.Aj. Siti Atikah.

37. G.R.Ay.Adip. Joyohadiningrat, genaamd kleine G.R.Aj. Muryati.

38. G.P.H. Kusumodilogo, genaamd kleine G.R.M. Sudarmojo.

39. G.R.M. Sudarmadi, overleden op de leeftijd van volwassenheid.

40. G.R.Ay.Condronegoro, genaamd kleine G.R.Aj. Sudinah.

41. G.R.Ay. Joyodiningrat, genaamd kleine G.R.Aj. Suliyah.

42. G.R.M. Danangjoyo, overleden op jonge leeftijd.

43. G.R.M. Suseda, overleden op jonge leeftijd.

44. G.R.M. Minak Sunoyo, overleden op de leeftijd van volwassenheid.

45. G.P.H. Mangkudiningrat, genaamd kleine G.R.M. Subakdo.

46. G.P.H. Sultanaat, genaamd kleine G.R.M. Harjuna.

47. G.R.Ay.Condronegoro, genaamd kleine G.R.Aj. Suparti.

48. G.P.H. Mloyokusumo, genaamd kleine G.R.M. Wiyadi.

49. G.R.M. Ibn Mulki, overleden op jonge leeftijd.

50. G.P.H. Sontokusumo, genaamd kleine G.R.M. Rustamaji.

51. G.P.H. Prabumijoyo, genaamd kleine G.R.M. Siswaji.

52. G.R.Aj. Siti imamaat, overleden op jonge leeftijd.

53. G.R.M. Suwito, overleden op jonge leeftijd.

54. G.R.Ay. Mangkukusumo, genaamd kleine G.R.Aj. Bouwen geschiedenis.

55. G.R.M. Pamade, overleden op de leeftijd van volwassenheid.

56. G.P.H. Notodiningrat, genaamd kleine G.R.M. Janoko.

57. G.R.M. Sutrono, overleden op jonge leeftijd.

58. G.P.H. Prabuwinoto, genaamd kleine G.R.M. Narayana
Literatuur

· Elke Andjar. 1980. Raden Ngabehi Ronggowarsito, What Happened? Semarang: Aneka Wetenschap

· Purwadi. 2007. Geschiedenis van de koningen van Java. Yogyakarta: Mediastudies

· M.C. Ricklefs. 1991. Geschiedenis van het moderne Indonesië (terj.). Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press


Deze site is opgesteld door de auteur sinds 2004, maar net publiceerde dit in 2011.
Daarnaast kunnen lezers zien en te lezen op
RM.Koesen en ook op
KELUARGA PAKOE BOEWONO.


Voor het nageslacht gegevens terug Sinuwun Pakoeboewono IX kan e-mail adres contact opnemen

met: , kunnen lezers ook lezen in www.siskspakoeboewonoix.co.cc

of op het secretariaat adres Sentonodalem Sinuwun Pakoeboewono IX


Het verzamelen van gegevens Trahdalem en Sentanadalem  Pakoe  Boewono we doen, omdat de redenen zoals hieronder:

1.behoeften het gedrukte boek, dat vergelijkbaar is met sociale netwerken, en de database en ook de website of blogspot dat kinderen Pakoe Boewono afkomst informeert, want al deze data in Surakarta Palace onder de indruk in wanorde, die vaak tot teleurstelling geleid bij kinderen Pakoe Boewono afkomst.
2.behoeften ook een gemeenschap Pakoe Boewono de Onafhankelijke, die niets te maken met de verandering van ambtenaren / Pengageng Kasentanan of Kusumawandowo heeft, want ook in gedachten houden dat elke verandering van ambtenaren / Kasentanan beslist Pengageng geen overdracht / overdracht van ambtenaren / Pengageng oud aan de officieren / Pengageng nieuwe (door het verwijderen van de vele gegevens en data manipulatie in het kantoor Kasentanan).
3.Het ook noodzakelijk om de Society of Independent Pakoe Boewono een bandwagon dat niet in strijd is Koning tweelingen (vast te stellen, want het was goed gedacht Kanjeng Prins Widijatmo Sontodipuro, dat: "laat het over de koning van tweelingen is dat zijn zaak (erfelijk / biologische kinderen PB. XII ed..), het is net als erfrecht, zijn wij, het volk (vakken ed..) geen recht op de bandwagon, want we zijn niet de erfgenamen "). Dus er is een neiging van de veronderstelling dat de Surakarta Palace behoort tot de erfenis van Pb.XII en PB.XII biologische kinderen, dat het bezorgdheid over de aard en de houding van arrogantie en Sentanadalem Trahdalem met betrekking tot het verzamelen van gegevens over de biologische PB.XII kinderen tegen verhoogt kinderen nakomelingen Pakoe Boewono I door middel van XI.

Voor de gegevens terug  Sinuwun Pakoeboewono afstammelingen kunnen contact opnemen met e-mail  adres: rm.soegiyo @ yahoo.com.
of op het secretariaat  adres Sentonodalem Sinuwun Pakoeboewono;
 www.pakoeboewono.blogspot.com
(Als  u adverteert op onze blog of website kunt u voor andere maten contact op met de e-mail ons (rm.soegiyo@yahoo.com) of onze telefoonnummer),het even welke grootte de advertentie grootte en plaatsing van reclame voor de positie die we leveren.(Translated into English)

BIOGRAPHY PAKOEBOEWONO IX

Sri Susuhunan Pakubuwana IX (born: Surakarta, 1830 - died: Surakarta, 1893) was the king who

ruled the Surakarta Kasunanan years 1861 to 1893.
Government Acts

Its original name was Raden Mas Duksino, son Pakubuwana VI. He is still in the womb when his

father removed to Ambon by the Netherlands for supporting the rebellion of Prince

Diponegoro. He himself then was born on December 22, 1830.

IX Pakubuwana replace Pakubuwana VIII ascended the throne (his father's uncle) on December

30, 1861. His government is widely described by Ronggowarsito in literary works, such as the

Fibre Kalatida.

The relationship between self Ronggowarsito Pakubuwana IX with less harmonious as slander

the Dutch side that Mas Pajangswara (Ronggowarsito father who served as clerk of the palace)

has been leaked the secret alliance between Pakubuwana VI with Prince Diponegoro. As a

result, Pakubuwana VI was exiled to Ambon. This makes Pakubuwana IX hate Pajangswara Mas

family, whereas clerks are pathetic because torture was found dead in jail by the Dutch.

Ronggowarsito himself tried to improve its relations with the king through the offering of

Fibre Cemporet manuscript. At that time Ronggowarsito own career had entered the twilight.

He expressed his anxiety over Fibre Kalatida, his work is very popular.

In Fibre Kalatida, Ronggowarsito praised Pakubuwana IX as a wise king, but surrounded by

officials who like to lick seek personal gain. Age is called the Time of Madness.

IX Pakubuwana government ended at his death on March 16, 1893. He replaced his son as the

next king of Surakarta, title X Pakubuwanaphoto: Echtgenote van te Soerakarta Pakoe Boewono IX

        

SAMPEYANDALEM HINGKANG SINUHUN KANGDJENG Susuhunan PAKOEBOEWANA Senapati ING NGALAGA Abdul

Rachman Sayidin PANATA GAMA KALIFATULAH HINGKANG Kaping IX

 IN Nagara Kasunanan Surakarta Sultanate Palace
         

Son of Sampeyandalem Hingkang Sinuhun PBVI, who was born of Consort Istr named GKR Ageng

daughter of K. G. P. Adip. Mangkubumi I in Surakarta son number 5, which is called small

BRMG Duksino.


Chronology Genealogy Sampeyandalem Hingkang Sinuhun PBIX from Mother GKR Ageng, namely:

1. Prince Duke Benawa on Display, berputra:

2. Prince Kaputran on Display, berputra:

3. Prince Danupoyo, berputra:

4. Ki Singaprana in Walen, berputra:

5. Kyai Ageng Singaprana, berputra:

6. Ki Singawangsa, berputra:

7. R. Tasikwulan KGPAdip.Mangkubumi concubine wife, berputra:

8. GKRAgeng wife empress Sri Susuhunan PBVI, berputra:

9. Sampeyandalem Hingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan PBIX, named small BRMG Duksino.


Sri Susuhunan PBIX not have a wife Consort.

Wife concubine named R.Ay.Kustiyah (grandson of Sri Susuhunan PBVIII).

Sri Susuhunan PBIX concubine wife, whose name was Raden Lara or R.Ay.Mandayaprana, berputra

1 person named GRM Suwito, died at a young age, so he has no descendants.


Date of birth of He on Wednesday Kliwon 7 1758 Saban Java, or December 22, 1830 AD

Graduation becomes K.G.P.H. Prabuwijoyo, when he was 17 years old on June 21, 1847 AD

Coronation of the King on December 30, 1861 AD

He died on Friday Legi 28 Ruwah 1822 java, or March 16, 1893, at age 64 years 1 month 21

days.


Sri Susuhunan PBIX concubine wife is 53 people, who berputra there are 29 people, and who do

not berputra 24 people.

While the sons and daughters of Sri Susuhunan PBIX 58 people there.

The details are as follows:


1. K.G.P.H. Prabuwijoyo named small G.R.M. Adamadi

2. G.R.Ay. Suryodipuro, named small G.R.Aj.Samsikin.

3. K.G.P.H. Mataram, named small G. R. M. Kanapi

4. GRAy.Wiryodiningrat, named small GRAj.Rachmaniyah.

5. P. G. H. Notokusumo named minor G. R. M. Suroto

6. G.R.Ay. Sumaningrat, named small G.R.Aj.Samsimah.

7. G.P.H. Hadikusumo, named small G.R.M. Rahmat.

8. G.R.Aj.Samsiyah, died at a young age.

9. G.R.Aj. Suratiah, died at a young age.

10. GRAy.A.Sosrodiningrat, named small GRAj.Samsinah.

11. G.P.H. Mloyokusumo I, named small G.R.M. Sutrisno, died and had no descendants.

12. G.P.H. Nyokrokusumo, named small G.R.M. Sanitiyasa.

13. G.R.Ay. Brotokusumo, named small G.R.Aj. Siti Suwiyah.

14. G.R.Aj. Siti Kabibah, died at the age of adulthood.

15. G.R.Ay. Purbonegoro, named small G.R.Aj. Umi Kaltum

16. G.R.Aj. Siti Ruwiyah, died at a young age.

17. G.P.H. Cakraningrat, named small G.R.M. Susetya, died and was not berputra.

18. G.R.Ay. Suryonegoro, named small G.R.Aj. Kamariyah.

19. G.R.M. susanto, died at the age of adulthood.

20. G.P.H. Pakuningrat, named small G.R.M. Imam Dawut.

21. G.P.H. Kusumodiningrat, named small G.R.M. Guntur.

22. G.P.H. Prabuningrat, named small G.R.M. Sutindro.

23. G.R.Aj. Sudan, died in young usaia.

24. G.P.H. Purbodiningrat, named small G.R.M. Abadi (G. R. M. Koesen).

25. G.R.Ay.Jayaningrat, named small G.R.Aj. SUTAJI.

26. GRAy.Pawiraningrat, named small GRAj.Siti Kabirin.

27. G.R.Aj.Siti Suimah, died at a young age.

28. G.R.Aj.Sulalis, died at the age of consent

29. G.P.H. Cokrodiningrat, named small G.R.M. Satriyo.

30. G.R.Ay.Yudonegoro, named small G.R.Aj.Saptirin

31. Sampeyandalem Hingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan PBX, called small BRMG Malikul

Choesno.

32. G.R.M. Sunoto, died at a young age.

33. GRAy.Danuningrat, named small GRAj.Siti Mulat.

34. G.P.H. Cakraningrat II, named small G.R.M. Sudarmaji

35. G.R.Aj.Sutati, died at the age of adulthood.

36. G.R.Ay. Brotojoyo, named small G.R.Aj. Siti Atikah.

37. G.R.Ay.Adip. Joyohadiningrat, named small G.R.Aj. Muryati.

38. G.P.H. Kusumodilogo, named small G.R.M. Sudarmojo.

39. G.R.M. Sudarmadi, died at the age of adulthood.

40. G.R.Ay.Condronegoro, named small G.R.Aj. Sudinah.

41. G.R.Ay. Joyodiningrat, named small G.R.Aj. Suliyah.

42. G.R.M. Danangjoyo, died at a young age.

43. G.R.M. Suseda, died at a young age.

44. G.R.M. Minak Sunoyo, died at the age of adulthood.

45. G.P.H. Mangkudiningrat, named small G.R.M. Subakdo.

46. G.P.H. Sultanate, called small G.R.M. Harjuna.

47. G.R.Ay.Condronegoro, named small G.R.Aj. Suparti.

48. G.P.H. Mloyokusumo, named small G.R.M. Wiyadi.

49. G.R.M. Ibn Mulki, died at a young age.

50. G.P.H. Sontokusumo, named small G.R.M. Rustamaji.

51. G.P.H. Prabumijoyo, named small G.R.M. Siswaji.

52. G.R.Aj. Siti Imamate, died at a young age.

53. G.R.M. Suwito, died at a young age.

54. G.R.Ay. Mangkukusumo, named small G.R.Aj. Build history.

55. G.R.M. Pamade, died at the age of adulthood.

56. G.P.H. Notodiningrat, named small G.R.M. Janoko.

57. G.R.M. Sutrono, died at a young age.

58. G.P.H. Prabuwinoto, named small G.R.M. Narayana
Literature

· Andjar Any. 1980. Raden Ngabehi Ronggowarsito, What Happened? Semarang: Aneka Science

· Purwadi. 2007. History of the Kings of Java. Yogyakarta: Media Studies

· M.C. Ricklefs. 1991. History of Modern Indonesia (terj.). Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press


This site has been prepared by the author since 2004, only just published this in 2011.

In addition, readers can see and read on
RM.Koesen and also on;
KELUARGA PAKOE BOEWONO.


For the offspring data back Sinuwun Pakoeboewono IX can contact e-mail address: , readers can also read in www.siskspakoeboewonoix.co.cc

or at the Secretariat address Sentonodalem Sinuwun Pakoeboewono IX

The data collection Trahdalem and Sentanadalem Pakoe  Boewono we do because the reasons as below:

1.Needs the printed book, which is similar to social networking, and data base and also the website or blogspot that informs children Pakoe Boewono descent, because all this data in Surakarta Palace impressed in disarray, which often led to disappointment in children Pakoe Boewono descent.
2.Needs also a community Pakoe Boewono the Independent, which has nothing to do with the change of officials / Pengageng Kasentanan or Kusumawandowo, Because keep in mind also that any change of officials / Pengageng Kasentanan definitely no transfer / handover of officials / Pengageng old to the officers / Pengageng new (due to the removal of many data and data manipulation in the office Kasentanan).
3.It also necessary to establish the Society of Independent Pakoe Boewono a bandwagon that is not in conflict King twins (because it was thought well of Kanjeng Prince Widijatmo Sontodipuro, that: "let it be about the King of twins that's their business (hereditary / biological children PB . XII ed.), it's like inheritance rights, we the people (subjects ed.) are not entitled to the bandwagon, because we are not the heirs "). So there is a tendency of assuming that the Surakarta Palace belongs to the legacy of Pb.XII and PB.XII biological children, that it raises concern about the nature and attitude of arrogance and Sentanadalem Trahdalem regarding data collection on children's biological PB.XII against children descendants Pakoe Boewono I through XI.

For the data back Sinuwun  Pakoeboewono decendants can contact e-mail address: rm.soegiyo @  yahoo.com.
or at the Secretariat  address Sentonodalem Sinuwun Pakoeboewono;
www.pakoeboewono.blogspot.com;
(If  you advertise on our blog or website please contact the e-mail us  or our phone number), any size of ad size and placement of advertising the position we are providing.

Read more »